GT Anh văn chuyên ngành may

Đăng ngày : 03/06/2016 8:35:12 AM
anh van cn may Giáo trình trình bày một số từ vựng, cấu trúc thuật ngữ cơ bản
bằng tiếng Anh trong ngành may và thiết kế thời trang.

Bài viết liên quan: