Hướng dẫn tra cứu

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Tra cứu bằng máy:

– Xuất trình thẻ thư viện với cán bộ thủ thư.

– Lấy phiếu yêu cầu tại bàn thủ thư.

– Trên màn hình Desktop, kích chuột vào thư mục DANH MỤC SÁCHlựa chọn ngành → Ấn Ctrl+F → gõ từ khóa để tìm sách cần mượn.

– Ghi STT, Tên sách, Số giá vào phiếu yêu cầu

– Mang phiếu yêu cầu đến Kho sách 1 hoặc Kho sách 2 để mượn sách

Chú ý: Kho sách 1 (203-C2) gồm: Kinh tế, Kế toán, Quản trị, Tài chính, Marketing, Các môn cơ bản, Chính trị, Hồ Chí Minh.

Kho sách 2 (303-C2) gồm: Ngoại ngữ, Tin học, Pháp luật, Văn học, CN May – TKTT, C.Mac-A.Ghen, Điện, Cơ khí, Dệt – Sợi.