Hướng dẫn làm thẻ

HƯỚNG DẪN LÀM THẺ

1 – Yêu cầu khi làm thẻ:

  • Làm theo lớp:

+ Nộp 1 ảnh 3×4 ghi rõ họ tên, ngày sinh, lớp ra mặt sau của ảnh.

+ Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách lớp (Mẫu kèm theo)

  • Làm thẻ cá nhân:

+ Nộp 1 ảnh 3×4 ghi rõ họ tên, ngày sinh, lớp ra mặt sau của ảnh.

2 – Đăng ký làm thẻ:

Phòng 203 –  C2 Trung tâm thông tin – thư viện, giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. (gặp cô Phạm Thị Thu Hà).

3 – Lệ phí làm thẻ: 20.000đ

4 – Mẫu kèm theo

               DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LÀM THẺ THƯ VIỆN

Lớp………………

TT Họ và tên Ngày sinh Mã sinh viên Ký nộp Ghi chú
1
2
3
4

Tổng số:                                                    Lớp trưởng:

Thành tiền:                                                SĐT: